Persondatapolitik for Azitech ApS

Formål

Azitech ApS har en klar ambition om at sikre transparens omkring vores behandling af persondata både i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Formålet med vores persondatapolitik er at informere om, hvordan Azitech ApS indsamler og behandler dine data, og med hvilket formål Azitech ApS opbevarer dem.

Har du spørgsmål til Azitech ApS’ behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige på nedenstående kontaktinformationer.

Azitech ApS forbeholder sig rettet til at opdatere sin persondatapolitik. Dette gøres med henblik på at følge gældende lovgivning. Ved ændringer i persondatapolitikken vil alle registrerede blive underrettet om, at der er sket ændringer.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Azitech ApS

Robert Dam Ludvigsen

Industrivej 2

5550 Langeskov

Denmark

CVR-nr.: 29417717

Telefon: 66 13 07 68

Mail: info@azitech.dk

Cookies

Ved anvendelse af Azitech ApS’ hjemmeside, registreres brugerens standardindstillinger og i visse tilfælde brugerens adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd, og den vil typisk blive anvendt til at huske brugernavn og adgangskode, så disse informationer automatisk er tastet ind, når det eksempelvis ønskes at tilgå vores webshop.

 

Azitech ApS’ anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette adgangen webshoppen. Det vil være nødvendigt for dig at acceptere anvendelsen af cookies for at have adgang til den beskyttede medlemsdel af https://www.azitech.dk. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om brugeren.

Logstatistik

Enhver kontakt med Azitech ApS logges og registreres. Det betyder, at Azitech ApS indsamler data omkring besøg på hjemmeside, sociale medier, telefonsamtaler mm. Informationerne bruges til at give et statistisk billede af kontakten med vores kunder og andre parter. Dette gøres for at kunne forbedre kundeservicen og brugervenligheden, samt at øge effektiviteten af vores kontaktflade.

Behandling ved køb og tilbud

Ved modtagelse af tilbud fra Azitech Aps eller ved køb hos Azitech ApS behandler Azitech ApS persondata med det formål at kunne levere den ønskede service. Der indsamles udelukkende den information, som er nødvendig for servicen. Persondataen overbevares efterfølgende for at kunne levere services tilknyttet tilbuddet eller ordren, herunder op følgende behovsafdækning og kundeservice. Informationerne vil ikke blive anvendt til e-marketing eller direct mail uden forudgående accept.

Azitech ApS forbeholder sig også retten til at dele persondata og andre informationer med tredjeparter i det omfang, hvor dette er nødvendigt for at kunne levere den ønskede service. I det tilfælde, at deling indeholder persondata både almindelige og følsomme oplysninger, påtager Azitech ApS sig ansvaret som dataansvarlig.

Relevante persondata vil altid blive opbevaret i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Ved oprettelse af bruger på Azitech ApS’ webshop

Ved oprettelse af bruger på Azitech ApS’ webshop behandler Azitech ApS persondata for at kunne levere den pågældende service. Dette inkluderer marketing initiativer udenfor webshop, herunder salg og telemarketing. De persondata, der behandles ved tilmelding og brug af webshoppen, adskiller sig fra de persondata, som behandles ved almindelig brug af https://azitech.dk. Formålet med behandlingen af de pågældende persondata sker for at optimere brugervenligheden af webshoppen samt at kunne yde den ønskede service. Informationerne vil ikke blive anvendt til e-marketing eller direct mail.

Azitech ApS forbeholder sig også retten til at dele persondata og andre informationer med tredjeparter i det omfang, hvor dette er nødvendigt for at kunne levere den ønskede service. I det tilfælde, at deling indeholder persondata både almindelige og følsomme oplysninger, påtager Azitech ApS sig ansvaret som dataansvarlig.

Sikkerhed

Azitech ApS har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle personoplysninger mod misbrug. Azitech ApS opbevarer og transmitterer ikke persondata krypteret, men alle persondata er beskyttet af en firewall.

Alle persondata er internt beskyttet via adgangsstyring, således at persondata kun behandles af relevant personale. Azitech ApS opdaterer løbende systemet og procedurer for at sikre, at det kun er relevant personale, der har adgang til persondata, og at alle persondata er opdateret.

Alle ansatte hos Azitech ApS er underlagt tavshedspligt og bliver løbende opdateret omkring behandling af persondata.

Azitech ApS benytter tredjeparts samarbejdspartnere til behandling af persondata. Her påtager Azitech ApS sig ansvaret som dataansvar og har i henhold til GDPR de nødvendige databehandleraftaler.

Ved registreret brud på sikkerheden vil Azitech ApS hurtigst muligt informere de implicerede omkring dette.

Direkte markedsføring

Azitech ApS videregiver ikke persondata til en tredjepart eller samarbejdspartnere til brug i direkte markedsføring. Azitech ApS forbeholder sig retten til at fremsende markedsføringsmateriale på vegne af en tredjepart. Dog forudsat, at der er givet samtykke til, at persondata kan bruges til e-marketing og direct marketing.

Det er til en hver tid muligt at tilbagetrækket samtykket til dette fra Azitech ApS og/eller vores samarbejdspartnere. Dette gøres via kontakt på telefon: +45 66 13 07 68, mail: sales@azitech.dk eller via link i markedsføring materialet.

Dine rettigheder

Registrerede parter hos Azitech ApS er besiddelse af følgende rettigheder.

  • Azitech ApS indhenter altid samtykke inden behandling af persondata. I købssituation fremgår dette af vores salgs- og leveringsbetingelser.
  • Det er til en hver tid muligt at få indsigt i, hvilke oplysninger Azitech ApS behandler, og med hvilket formål de behandles.
  • Det er til en hver tid muligt at få indsigt i, hvilke oplysninger Azitech ApS videregiver, og med hvilket formål de videregives.
  • Det er til en hver tid muligt at berigtiget persondata.
  • Det er til en hver tid muligt at få slettet persondata.
  • Det er til en hver tid muligt at få begrænset behandling, så Azitech ApS kun behandler persondata i et begrænset tidsrum.
  • Det er til en hver tid muligt at få flyttet sine persondata til en ny dataansvarlig.
  • Det er til en hver tid muligt at ændre samtykke til behandlingen af persondata.

Azitech ApS forbeholder sig rettet til at afvise anmodninger om indsigt, hvis disse findes urimelige. Herunder gentagende indsigelser, påvirker beskyttelsen af andre persondata, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben mm.